About Us

Welkom bij Riasmitarch!

 

Zoals je kunt zien is Riasmitarch een website over kunst en architectuur. Zowel kunst als architectuur, en vaak de combinatie hiervan, loopt als een rode draad door de wereldgeschiedenis. Wij zijn twee liefhebbers die zich al een hele tijd verdiepen in de wereldgeschiedenis in combinatie met de kunstgeschiedenis. Met behulp van deze website willen we deze passie delen.

 

We zijn van mening dat er tegenwoordig te weinig aandacht is voor onze geschiedenis, onze afkomst en hoe het komt dat we zijn, zoals we zijn. De meeste mensen kijken graag naar het heden en de toekomst. Natuurlijk doen wij dit ook, maar we zijn van mening dat je dit niet kunt doen zonder met respect terug te kijken naar ons verleden en die van onze voorouders. We zijn dan ook van mening dat we moeten leren van de (zowel positieve als negatieve) ervaringen die we hebben opgedaan en dit lesmateriaal moeten toepassen in ons huidige en toekomstige leven.

 

Wij zijn onder de indruk dat de kunst en architectuur uit het verleden een verhaal vertelt over de wereldgeschiedenis. Dit is dan ook exact dé reden waarom ons dit zo fascineert. De kunst en archeologie brengen een stuk wereldgeschiedenis treffend in beeld en leert ons lessen voor morgen. Denk hierbij aan de indrukwekkende tijdperken waarin de Gotiek, de Renaissance, de Romaanse kunst, De Barok of het Classicisme een belangrijke rol spelen.

 

We vinden het leuk en eigenlijk ook goed om onze kennis en enthousiasme over kunst en architectuur te delen. Dit laatste zullen we uitleggen: als je om je heen kijkt, zie je dat de historische waarde over de gehele wereld al dan niet moedwillig aan het verdwijnen is. Of we zien er géén waarde in, of het gaat stuk door oorlogen. Het verleden lijkt géén rol te spelen voor de toekomst. Wat ons betreft is dit echter wel zeker het geval en willen we er op deze manier een steentje aan bijdragen om het verleden voort te laten bestaan. Dit omdat volgens onze mening geschiedenis, kunst en architectuur tijdloos is.

 

Wellicht gaan we deze site in de toekomst nog uitbreiden naar een interactief platform. We zijn er nog niet helemaal uit. Als je liefhebber bent van kunst en architectuur, hou dan zeker deze site in de gaten.

 

We hebben dan ook géén enkel commercieel belang bij deze site. Het enige belang is kennisdeling en het delen van onze enthousiasme over kunst en architectuur.